Imię: Zachariasz Nazwisko: Jakubowicz

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Zachariasz
  • Jakubowicz
  • Zam. Śliska 40, buchalter. Pracuje w Pogotowiu Ratunkowym, które jest ekspozyturą 13-tki.-czerw.41

  • kolaboracja
  • Dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 291,, AAN-27,, s.3]