Imię: Mojsiej Nazwisko: Aronson

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Mojsiej
  • Aronson
  • Inżynier. Podobwodowy II Rejonu SP., zam. Pańska 69.-lip. 41

  • policja żydowska
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 22,, AAN-27,, s.15]