Imię: Jan Nazwisko: Peretz

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Jan
  • Peretz
  • Zam. Twarda 50, adwokat, podobwodowy II rejonu ŻSP. -lip.41

  • policja żydowska
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 511,, AAN-27,, s.4,, 15]