Imię: Jankiel Nazwisko: Kazimierski

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Jankiel
  • Kazimierski
  • Podobwodowy w rezerwie SP.-lip.41

  • policja żydowska
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 334,, AAN-27,, s.4]