Imię: Dawid Nazwisko: Paryzer

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Dawid
  • Paryzer
  • Zam. Muranowska 36, trykociarz. Kontroler 13-tki.-lip.41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 538]