Imię: Szmul (Becaleł ?) Nazwisko: Luksenberg

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Szmul (Becaleł ?)
  • Luksenberg
  • Zam. Elektoralna 6, konfekcjoner, kontroler 13-tki.-lip.41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 448]