Imię: Fajwel (Franek) Nazwisko: Natan

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Fajwel (Franek)
  • Natan
  • "Franek Małpa", zam. Elektoralna 18 lub 22 -lip.41. Agent gestapo na terenie getta, ma legitymację Sicherheitsdienst. Niski, blondyn, zaczesany do góry, bez kapelusza, zimą nosi cyklistówkę, zielona marynarka, na prawym policzku szrama, małpia twarz.

  • kolaboracja
  • Dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 486,, 487]