Imię: Jeszua Nazwisko: Bank

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Jeszua
  • Bank
  • Kupiec. Zam. Sierakowska 4. Kontroler 13-tki.kolaborant.-lip. 41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 31]