Imię: Józef Nazwisko: Neufeld

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Józef
  • Neufeld
  • Podobwodowy III Rejonu SP.-lip.41

  • policja żydowska
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 493,, AAN-27,, s.4]