Imię: Jechiel Nazwisko: Pinkiel

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Jechiel
  • Pinkiel
  • Porządkowy ŻSP.-kwiec.41

  • policja żydowska
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 517]