Imię: Nieznane Nazwisko: Jakubowski

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Jakubowski
  • Podobwodowy w I rejonie SP.-czerw.41

  • policja żydowska
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 291]