Imię: Izaak Nazwisko: Klawir

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Izaak
  • Klawir
  • Zam. Ogrodowa 27, urzędnik, sekcyjny II rejonu SP.-lip.41

  • policja żydowska
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 350,, AAN-27,, s.15]