Imię: Leopold Nazwisko: Lindenfeld

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Leopold
  • Lindenfeld
  • Lendenfeld
  • Podobwodowy w referacie Porządkowo Dyscyplinarnym SP.-lip.41

  • policja żydowska
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 438,, AAN-27,, s.4]