Imię: Adam Nazwisko: Muszkat

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Adam
  • Muszkat
  • Komisaryczny zarządca domami żyd. w getcie. -listop. 41r.

  • urzędnicy
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 22]