Imię: Adolf Nazwisko: Fajgenblat

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Adolf
  • Fajgenblat
  • Podobwodowy I Rejonu SP. -lip. 41

  • policja żydowska
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 135,, AAN-27,, s.4]