Imię: Jan Nazwisko: Lewin

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Jan
  • Lewin
  • Zam. Żelazna 66, inżynier. Wysoka figura w 13-tce.-luty41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 426]