Imię: Dawid Nazwisko: Stal

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Dawid
  • Stal
  • Zam. Ogrodowa 11. Członek Sicherheitspolizei.-kwiec.41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 625]