Imię: Nieznane Nazwisko: Rynderman

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Rynderman
  • Zam. Pawia 22, komisaryczny zarządca domami żyd. w getcie.-listop.41

  • urzędnicy
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 595,, AAN-27,, s.22]