Imię: Irka Nazwisko: Okoń

  • TAK
  • Kobieta
  • Irka
  • Okoń
  • 20 lipca 41(?) była ze szpiclem Jerzym Jawerbaumem w "Casanowie".

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 296]