Imię: Maks Nazwisko: Cukier

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Maks
  • Cukier
  • Zam. Karmelicka 15. Agent Gestapo na terenie getta . Posiada legitymację Sicherheitspolizei.-lip. 41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 94]