Imię: Mojsiej Nazwisko: Zajbert

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Mojsiej
  • Zajbert
  • Zam. Leszno 35, kierownik przędzalni, kontroler 13-tki.

  • kolaboracja
  • lip. 41

  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 760]