Imię: Tola Nazwisko: Cejtlin

  • TAK
  • Kobieta
  • Tola
  • Cejtlin
  • Kierowniczka Wydz. Składek i Danin Gminy.

  • Judenrat
  • lip. 41

  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 16]