Imię: Tadeusz Nazwisko: Wolfson

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Tadeusz
  • Wolfson
  • Zam. Sienna 69, przemysłowiec. Grupowy II Rejonu SP.

  • policja żydowska
  • lip. 41

  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 747,, AAN-27,, s.15]