Imię: Mordcha Jehuda Nazwisko: Fiszbin

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Mordcha Jehuda
  • Fiszbin
  • Zam. Krochmalna 55, sekcyjny II Rejonu SP -lip. 41 Elektrotechnik.

  • policja żydowska
  • Dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 158,, AAN-27,, s.15]