Imię: Nieznane Nazwisko: Rosin

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Rosin
  • Rozin
  • wiosna (IV?) 42r.
  • Warszawa
  • bogaty przemysłowiec, właściciel fabryki garbarskiej. Aresztowany i wywieziony poza getto.Odsiadywał jarę prawdopodobnie na Pawiaku. Na żądanie jakiegoś niemieckiego generała wypuszczono go, uprzedził telefonicznie żonę, że wraca do domu. Odprowadzili go do getta i tam zastrzelili przed domem Dzielna 25.

  • bogaci
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [-28,, s., 37,, 44]