Na terenie Gminy pracuje kilkudziesięciu gesta...

 • TAK
 • Na terenie Gminy pracuje kilkudziesięciu gestapowców (ok. 150). Najczynniejszym jest Hendel, łącznik między Gminą a Gestapo, dyktator w tej instytucji. Działalność 13-tki. 13-tka to intratny interes Gancwajcha, Reszala, Bramsona, Kleinwekslera, Szajera (z Łodzi). Za pośrednictwem płatnych konfidentów oraz własnej umundurowanej straży szantażują właścicieli sklepów, rekwirują im towary. Sprawa zostaje przekazana do "sądu", którego przewodniczącym jest Adam Reszal. Równocześnie z polecenia tegoż przewodniczącego do oskarżonego lub jego rodziny zgłasza się wysłannik z propozycją "polubownego" załatwienia sprawy. W przypadku zgody towar zostaje wydany, a łapówka trafia do sędziów. Były wypadki, że sędziowie 13-tki zgłaszali się do bezrobotnych adwokatów -Żydów, proponując im przeprowadzenie interwencji w sprawach prowadzonych przed powyższym sądem, wskazywali im rodziny, których sprawy będą się toczyć w 13-tce w najbliższym czasie. Wynik sprawy miał być pomyślny, o ile honorarium będzie podzielone między sędziego a obrońcę. Część 13-tki przeniesiona została na stronę aryjską dla wyśledzenia ukrywających się tam Żydów. Negatywnie wyróżnia się zwłaszcza St. Weiss. Ekspozyturą Urzędu Walki z Lichwą jest Żydowskie Pogotowie Ratunkowe.

 • czerwiec 1941
 • czerwiec 1941
 • w getcie
 • administracyjne, społeczne
 • Judenrat, kolaboracja, pogotowie, szantaż
 • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

 • [27,, s., 2-3,, 19] -
 • Powiązani ludzie:

  • Hendel Nieznane

   Podobno lwowianin. Przed wojną pracował w PP, oficer do 1935 roku. Wydalony stamtąd, pracował dla branży filmowej. W...

  • Gancwajch Abraham

   Wspólnie z A. Reszalem, B. Bramsonem, Kleinwekslerem, Szajerem szantażuje kupców żydowskich w getcie. Założyciel 13-...

  • Reszal Adam

   Jeden z założycieli 13-tki, szantażował żyd. kupców.Przewodniczący "sądu" 13-tki.

  • Bramson Bolesław Borys

   Adwokat. Urzędnik; oddziału Gestapo dzielnicy żydowskiej, Leszno 13. Jeden z założycieli 13-tki. Kierownik Referatu...

  • Kleinweksler Nieznane

   Pracownik 13-tki i jeden z jej założycieli, Szantażuje kupców żyd. w getcie.Adwokat, mały, garbaty, łysawy.

  • Szajer Samuel

   Pracownik 13-tki i jeden z jej założycieli, szantażuje kupców żyd. w getcie. Pochodzi z Łodzi. Adwokat. Radca prawny...