Imię: Ber Nazwisko: Kunegis

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Ber
  • Kunegis
  • Zam. Twarda 6, adwokat. Komisaryczny zarządca domami żyd. w getcie.-listop.41

  • urzędnicy
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 392,, AAN-27,, s.22]