Imię: Ida Nazwisko: Rozensztajn

 • TAK
 • Kobieta
 • Ida
 • Rozensztajn
 • ok. 1930
 • pocz. marca 42r.
 • WArszawa
 • z Włocławka, zmarła z głodu na punkcie Gęsia 6.

 • uchodźcy, dzieci
 • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

 • [28,, s., 27]