Imię: Izak Nazwisko: Drejman

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Izak
  • Drejman
  • Zam. Elektoralna 28, technik dentystyczny, kontroler 13-tki.-lip. 41

  • medycyna, kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 116]