Imię: Maksym Nazwisko: Zawoznik

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Maksym
  • Zawoznik
  • Zam. Nalewki 15, krojczy krawatów, kontroler 13-tki.

  • kolaboracja
  • lip. 41

  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 767]