Imię: Szlamek Nazwisko: Ruwman

 • TAK
 • Mężczyzna
 • Szlamek
 • Ruwman
 • Szmul Rohrman
 • 17/18-04-42
 • Warszawa
 • Pseudo "Chłopak". Prawa ręka Josełe Kapoty, zastrzelony podczas pogromu 17/18-04-42r. Prawnik z Wilna, zam. Leszno 45.

 • kolaboracja
 • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

 • [27,, s., 48,, AAN-28,, s.40]