Imię: Idel Nazwisko: Ekstein

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Idel
  • Ekstein
  • Zam. Mylna 11a. Biuralista, sekcyjny 13-tki.-lip. 41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 123]