Areszt, jak i inne instytucje gettowe, zwiedza...

 • TAK
 • Areszt, jak i inne instytucje gettowe, zwiedzany był przez grupę oficerów-lekarzy niemieckich, w grupie znajdowało się 3 lekarzy szwajcarskich. Przybyli w chwili, kiedy grupa aresztantów przybyła z rozprawy. Szwajcarzy, zaintrygowani płaczem kobiet, pytali o przyczynę. Ku wielkiemu niezadowoleniu Niemców zostali powiadomieni o egzekucjach dokonywanych nawet na kobietach i nieletnich. Zarówno Niemcy, jak i Szwajcarzy nie orientowali się jakiego typu przestępcy są tu osadzani.

 • koniec marca lub pocz. kwietnia 1942
 • koniec marca lub pocz. kwietnia 1942
 • w getcie
 • administracyjne, działania Niemców
 • lekarze, Niemcy, więzienie
 • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

 • [27,, s.46, AAN-28,, s., 37] -
 • związane z niemieckim rozporządzeniem o oddawaniu futer - zima 41r.

 • Powiązani ludzie:

  • Rosin Nieznane

   bogaty przemysłowiec, właściciel fabryki garbarskiej. Aresztowany i wywieziony poza getto.Odsiadywał jarę prawdopodo...

  • Handelsman Nieznane

   Przemysłowiec, poszukiwany przez gestapo wiosną 42r., ukrył się, więc zabrano jego żonę i 18-letniego syna. Syna wyp...