Imię: Aleksander Nazwisko: Kahan

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Aleksander
  • Kahan
  • Zam. Ceglana 17, drogista, grupowy II rejonu SP. -lip.41

  • policja żydowska
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 319,, AAN-27,, s.15]