Imię: Stanisław Nazwisko: Mirabel

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Stanisław
  • Mirabel
  • Zam. Śliska 50, biuralista, kontroler 13-tki.-lip.41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 476]