Imię: Stanisław Nazwisko: Gąbiński

 • TAK
 • Mężczyzna
 • Stanisław
 • Gąbiński
 • Gombiński
 • Obwodowy SP, Z-ca komendanta SP.-kwiec41,lip.41.
  Przed wojną aplikant adwokacki.

 • policja żydowska
 • autor wspomnień

 • Dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

 • [s., 183,, 184,, 185,, AAN-27,, s.18]