Imię: Liba Nazwisko: Słomowicz

  • TAK
  • Kobieta
  • Liba
  • Słomowicz
  • lat 50, złapana po str. aryjskiej, sądzona 28-11-41.

  • więzienie
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 23]