Imię: Nieznane Nazwisko: Anker

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Anker
  • Komisaryczny zarządca domów żydowskich w getcie. Zam. Nowolipie 13. -listop. 41

  • urzędnicy
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 18,, AAN-27,, s.22]