Imię: Eli Nazwisko: Szeps

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Eli
  • Szeps
  • Zatrudniony w Sicherheitsdienst.

  • kolaboracja
  • sierp 41

  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 640]