Imię: Stanisław Nazwisko: Wolman

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Stanisław
  • Wolman
  • Zam. Nowolipki 21, elektrotechnik, łącznik 13-tki.

  • kolaboracja
  • lip. 41

  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [,, s., 749]