Imię: Aron Nazwisko: Neustat

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Aron
  • Neustat
  • Zam. Niska 53, szlifierz diamentów, kontroler 13-tki.-lip.41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 494]