Imię: Bronisław Nazwisko: Lewin

 • TAK
 • Mężczyzna
 • Bronisław
 • Lewin
 • Obwodowy w referacie Porządku Dyscyplin. SP.-lip.41
  Komisaryczny zarządca domami żyd. w getcie, (adwokat, zam. Sienna 41)-listop.41

 • policja żydowska, urzędnicy
 • obwodowy i zarządca to chyba dwie różne osoby (???)

 • Dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

 • [s., 422,, 423,, AAN-27,, s.4,, 22]