Imię: Gerszon Nazwisko: Jungerlewi

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Gerszon
  • Jungerlewi
  • W więzieniu na Gęsiej, 12-12-41 przysłano mu zapczny wyrok 1 roku więzienia. Zarzuty: jest żebrakiem o zmniejszonej przydatności.

  • więzienie, żebracy
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 33]