Imię: Eliezer Nazwisko: Morgensztern

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Eliezer
  • Morgensztern
  • Zam. Leszno 65, fryzjer. Sekcyjny II Rejonu SP.-lip.41

  • policja żydowska
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 478,, AAN-27,, s.15]