Imię: Jones Nazwisko: Suchestow

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Jones
  • Suchestow
  • Zam. Elektoralna 13, komisaryczny zarządca domami żyd. w getcie.-listop.41

  • urzędnicy
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 627,, AAN-27,, s., 22]