Imię: Nieznane Nazwisko: Korenblit

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Korenblit
  • Zam. śliska 56, komisaryczny zarządca domami żyd. w getcie.-listop.41

  • urzędnicy
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [,, s., 372,, AAN-27,, s.22]