Imię: Adam Nazwisko: Chaba

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Adam
  • Chaba
  • Osadzony w więzieniu na Gęsiej, prawdopodobnie złapany po str. aryjskiej. Stan na 15-12-41: pozostaje do dyspozycji kom. IV dyrekcji policji kryminalnej.

  • więzienie
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 32]