Imię: Zygmunt Nazwisko: Bloch

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Zygmunt
  • Bloch
  • Komisaryczny zarządca domami żyd. w getcie. Zam. Sienna 33 m 4.-listop. 41

  • urzędnicy
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 57,, AAN-27,, s.22]