Imię: Chaim Josif Nazwisko: Birstejn

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Chaim Josif
  • Birstejn
  • Zam. Ciepła 6. Handlowiec. Grupowy II Rejonu SP. -lip. 41

  • policja żydowska
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 47,, AAN-27,, s.15]