Imię: Henryk Nazwisko: Halpern

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Henryk
  • Halpern
  • Zam. Sienna 20.-luty41

  • działacze
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 1]